• За нас

   • За нас

    “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД е регистрирано през месец април 1997 г. и покрива изцяло дейността на направление “Медицинска техника” на Икономическа група ГЕОХАЙД.

    Фирмата е специализирана в доставката на медицински апарати, инструменти и продукти и има утвърдени пълни програми в областта на офталмологията, ОРЛ и оперативната медицина в направленията: офталмология, обща хирургия, ОРЛ.

     

    “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД поддържа добри контакти с всички водещи медицински заведения.

    От месец януари 2001 година в Икономическа група ГЕОХАЙД, чийто член е “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД, е внедрена система за качество ISO 9001:2008 със сертификат за одобрение №170289, а от декември 2009 година е издаден на “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД самостоятелен сертификат за одобрение на внедрената Система за управление на качеството с №SOF0170289/A.

     

    Нашият опит се базира на:

    • Четиринадесетгодишното ни успешно присъствие на Българския пазар;
    • Висококвалифицираните специалисти, с които нашата компания разполага;
    • Представителството ни за България и контактите ни с водещи Световни компании;
    • Гордостта, че сред нашите клиенти са авторитетни организации и дружества;
    • Изискванията и критериите на ISO 9001 – процес, внедрен в нашите структури.

     

    “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД разполага с най-модерно оборудване, инструментариум и софтуерни продукти, необходими за професионалното изпълнение на поетите ангажименти и договорености. Опитът и мотивацията на специалистите и утвърдения собствен стил на работа са гарант за качество на продуктите с марка  БТМД.

     

     “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД има изградена модерна собствена сервизна база, покриваща територията на цялата страна и оборудвана с високотехнологични средства и инструментариум за инсталация, диагностика, проверка, поправка, ремонт и настройки. Сервизната база осигурява гаранционната и следгаранционна поддръжка и е оторизиранa от фирмите производителки. Сервизът осигурява годишни прегледи за тестване, профилактика и проверка на оборудването. Богатият опит, квалификацията и творческия дух на сертифицираните специалисти от сервизната база гарантират удовлетвореността и безпроблемната експлоатация на продаваните от “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД оборудване и решения.

     

    Централният офис на дружеството се намира на адрес:

    1618 гр. София
    бул. “Цар Борис III” №136, ет. 2
    тел. 088 550 2000, (02) 9559543
    факс: (02) 9559372
    e-mail: medical@geohide.com

  • Всички права запазени © 2011 БТМД